۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

166 - از عمق خاموشی

بعضی خبرا عین برق، کرمو از خاک میکشه بیرون
خدا میدونه چقد کرم داره این زمینا ...
باید خیلی برق بکشی تا کرمای بزرگو در بیاری
کرم بزرگ یعنی شانس بزرگ و من شا ش ی د م تو این شانس بزرگ!

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید