۱۳۸۹ شهریور ۱۳, شنبه

151 - سالهای دور از شانه

زندگی، منقولی است در حرکت دوار

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید