۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه

140 - اقیانوس الوی

کجاست رحمتی بر ترس هایمان، وقتی در اقیانوس زاده شده و گم شده ایم؟

۵ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید