۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

141 - محال

- یه دوس دختر کم خاله زنک سراغ نداری؟
- بپیچی یا می برم؟
- نخیر صرف شده عزیزم

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید