۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

126 - یاهومند

عزیزم ... زود باش دیگه ... یاهوتو باز کن تا بخورمش

۳ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید