۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

107 - 107

پلاک خونه ی بچگیام
عدد وابستگی من به دورهای زیبا، اونجا که خورشیدش ته کوچه میخابید
همیشه دوستش دارم و فکر میکنم اونم منو همیشه دوست داره...حتا اون
براق و درخشان و پر نور...خود shine on
خدای مرض خاطره سازیم من برا همین همینجا تمام میکنم ...

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید