۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

106 - بناپارتیه بنا به عادت

باهاس یواش یواش عادت کنیم که به عادت، عادت نکنیم

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید