۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه

9 - شمال،از شما چه پنهون...

- سلام خوبی؟روبه راهی؟
- سلام...نه والا یه مدت پشت کردم بش...نکبت

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید