۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

173 - هستی شکن

از صداقت خود کاسته و بر کثافت خود بیافزاییم / با تشکر خوک ها

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید