۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

156 - چایی بدون شکر

چرا هرکسی که پشت یه ماشین خوب نشسته، از بقیه فحش میخوره؟ اصلا میخوره؟!
آقا شما چقد شاسی بلندی ... بیا پایین تر
آقا ... ببخشید چندسالته؟ پدرت دزده؟!
حتمن هست دیگه
پدرما که دزد نبود که اگه هم دزد بود، بقیه شادزد بودن
آه پدر ... کاش میتونستم

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید