۱۳۸۹ تیر ۵, شنبه

122 - سروشیه

- ببخشید شما ساز تخصصیتون چیه؟
- مو چین

۳ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید