۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

115 - کشک

- بیا عاشقم شو
+ عاشق چیت بشم آخه؟
- عاشق تمام نداشته هام ...

۳ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید