۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

96 - داکتر...ذاکتر...هلپ می

دکتر دکتر،
استرس
دکتر دکتر،
قرص بده
دکتر دکتر،
میمیرم؟
دکتر دکتر،
معدمه؟
دکتر دکتر،
قلبمه؟
دکتر دکتر، کمک کن...
استرس دکتر جوووووووون کمک

۲ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید