۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

80 - نم کشیدی؟

آآآآآآآآآآی دکتر سلام خدانکرده حالتون خوبه؟ مشکلی که نیس خدا شاهده ها؟!

۲ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید