۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

72 - تلخییت

ما همان رهگذران روزیم که به تلخی و سردی و نفرت از کنار هم عبور میکنیم

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید