۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

70 - مریض بعدی لطفا

اینجا پر از زنانیست که آنگاه که لبخند میزنند، با ناخونهاشان روحت را به آرامی خراش میدهند

۲ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید