۱۳۸۸ دی ۳۰, چهارشنبه

67 - یادبود

با مرگ تو، حوصله بی حوصله شد
با رفتن تو، صبح و شب ام یکسره شد...

به یاد ع.ن

۴ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید