۱۳۸۸ آبان ۱۰, یکشنبه

31 - آفرین،احسنت

- " زندگی " رو بخش کن ببینم پسر جون...
- زینگ، اجازه؟! بخش سوم!

۱ نظر:

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید