۱۳۸۸ آبان ۲, شنبه

17 - دکلته

- چه کسی بود صدا زد سهراب؟
- من بودم بابا، اصغر جوون چرا ناز میکنی حالا؟!
- تو گه خوردی زنیکه ی بی صفت دروغگوی ی فریبکار بی مرتیکه ی زیتون پرورده ی پشمک پرست
- جان!!!بامنی اینارو صفدر؟
- نه عزیزم، پرسیدم چه کسی بود صدا زد سهراب...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای راحتی در ارسال نظر از فایرفاکس استفاده کنید